ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί:

  • Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή

  • Απ’ ευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό.

Για την αίτησή σας μέσω της εφαρμογής ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

  1. Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του taxisNET και ΑΜΚΑ.

  2. Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των διαθέσιμων, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας.

  3. Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και εκτύπωση. (Στην περίπτωση που δέν υπάρχει εκτυπωτής ειδοποιήστε τον γιατρό σας όταν φέρεται τα δικαιολογιτικά για να την τυπώσει αυτός)

  4. Την αίτηση, μαζί με Φωτοαντίγραφο της Ταυτότητας και Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΙ, Εκκαθαρίστικό, κτλ) τα προσκομίζουμε στον Ιατρό για την ολοκλήρωση της εγγραφής

Για την αίτηση Απ’ευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό χρειάζεται:

  1. Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ Δελτίο Ταυτότητας) αιτούντος.

  2. Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του τόπου κατοικίας (πρωτότυπη).

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για κάθε σας απορία.